หน่วยส่งน้ำมันเชื้อเพลิง Ford F-150 ปี 1992

ฉันซื้อปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่และหน่วยส่งสำหรับรถบรรทุกของฉันและชุดสายไฟใหม่มีปลั๊กกลมที่หนึ่งบนรถบรรทุกของฉันมีปลั๊กที่มีปลั๊ก 4 ตัว ...