คอมพิวเตอร์แจ้งว่า Transmission Fault

ประเภท Jaguar S ปี 2001 ของฉันเริ่มส่งข้อความว่าเกียร์ผิดปกติ ถ้าฉันดับเครื่องข้อความก็จะหายไปสักพัก ...

1998 Jaguar XJ8 เกียร์ผิดพลาด

ฉันมีรถจากัวร์แวนเดนพลาสปี 1998 ที่เข้าสู่ 'โหมดบ้านที่อ่อนปวกเปียก' ทุกครั้งที่สตาร์ทรถและเปลี่ยนเป็นการขับ รถจะเข้าเกียร์แรก ...